Goemans Makelaars in AssurantiënKlik om onze app te openenOpenen

 

 

Dienstverlenings- en andere documenten

Download DvD - FEE
Download DvD - PROVISIE

 

Wat is een dienstverleningsdocument?

Met het dienstverleningsdocument weet je wat je ongeveer aan kosten kunt verwachten. Het gaat wel om de gemiddelde kosten. In individuele gevallen kan de rekening hoger of lager uitvallen. 

Het dienstverleningsdocument is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een financiële dienstverlener. Jouw adviseur of bemiddelaar is verplicht het jou te geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. Hij is ook verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website aan te bieden.

Bij welke producten verplicht?

Het dienstverleningsdocument moet worden verstrekt bij de volgende producten:

 • Uitvaartverzekeringen 
 • Levensverzekeringen 
 • Bankspaarproducten 
 • Deelnemingen in een beleggingsfonds 
 • Hypotheken 
 • Betalingsbeschermers 
 • Overlijdensrisicoverzekeringen 
 • Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Informatie in het dienstverleningsdocument

Het dienstverleningsdocument bevat onder andere de volgende informatie:

 • Of er wordt geadviseerd en of dit op basis van objectieve analyse is 
 • Of er een contractuele verplichting bestaat om slechts voor bepaalde aanbieders te adviseren 
 • Of hij uitsluitend eigen producten adviseert 
 • De kosten die gemiddeld per advies in rekening worden gebracht
 • Advies- en bemiddelingskosten

Soorten dienstverleningsdocumenten

Er zijn vier verschillende type dienstverleningsdocumenten, gericht op:

 1. een hypotheekvraag 
 2. opbouwen van vermogen 
 3. werkgeverspensioen 
 4. het afdekken van risico’s

Gebruik het dienstverleningsdocument om door te vragen en te vergelijken

Het dienstverleningsdocument is een handig hulmiddel om de juiste vragen te stellen aan de financiële dienstverlener. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat doet hij bijvoorbeeld voor je om een hypotheek af te sluiten? En wat doet hij niet? Met behulp van het document kun je goed doorvragen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Het dienstverleningsdocument helpt je ook om financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken. Dit kan helpen bij het maken van een keuze voor een type dienstverlener. Ga je voor advisering door een zelfstandig adviseur of kies je voor een bank of verzekeraar? De dienstverleningsdocumenten zien er hetzelfde uit. Zo kun je op een makkelijke manier de kosten en de werkzaamheden naast elkaar leggen.

Beloning van onze medewerkers

Wij geven graag duidelijkheid ten aanzien van de beloning van onze medewerkers. Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent dat we voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van onze zorgplicht.

Voor alle medewerkers gelden de volgende gedragseisen: integer, professioneel en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van onze klanten en ons bedrijf op lange termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Beloningsbeleid

Bij het opstellen van ons beloningsbeleid zijn algemene uitgangspunten omschreven, waar ons beleid aan moet voldoen. Deze uitgangspunten zijn:

1. Marktconforme beloning voor behoud en verkrijging gekwalificeerd personeel

2. Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd

3. Voorkomen perverse prikkels

4. Klantbelang centraal

5. Lange termijn doelstelling

6. Transparantie

7. Voldoen aan wet- en regelgeving

Beloningscomponenten

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze organisatie:

1. Salaris. Een marktconforme beloning is voor ons het uitgangspunt. Inschaling is afhankelijk van onder meer leeftijd, kennis en ervaring. Er geldt een vakantietoeslag van 8% per jaar. Jaarlijks kan er op basis van persoonlijke en algemene ontwikkeling een loonsverhoging worden toegekend.

2. Onkostenvergoeding. We vergoeden bepaalde onkosten die verband houden met het werk, bijvoorbeeld reiskosten, zakelijke telefoonkosten en studiekosten.

3. Incidentele beloning. In bepaalde gevallen kunnen we een specifieke medewerker een eenmalige beloning toekennen, bijvoorbeeld bij een jubileum of bijzondere prestatie.

Wij hanteren geen bonus- en/of provisieregelingen.

Transparantie en evaluatie

De transparantie van het beloningsbeleid wordt bewerkstelligd door publicatie op onze website. Op verzoek zijn we altijd bereid zijn nadere uitleg te geven over het gehanteerde beloningsbeleid.

Ons beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd, hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan onze positie op de arbeidsmarkt, een risicoanalyse en de getroffen en/of te treffen maatregelen om deze risico’s te beheersen.