Samenwerking met Haags Assuradeurenbedrijf

Goemans Makelaars in Assurantiën is verbonden met het Haags Assuradeuren bedrijf. Wij oefenen onze functie als tussenpersoon en het volmachtbedrijf in afzonderlijke rechtspersonen uit. Het kan echter voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon. Wij hebben hiervoor een procedure ontwikkeld die u hier kunt inzien.

Goemans Makelaars in Assurantiën biedt onder meer de verzekeringsproducten aan van het volmachtbedrijf. De verbondenheid van Goemans Makelaars in Assurantiën met ons volmachtbedrijf Haags Assuradeuren bedrijf geeft ons de extra handvatten om u extra kwaliteit in onze dienstverlening te bieden. Meer informatie hierover en over de samenwerking kunt u lezen op de website van het Haags Assuradeuren bedrijf.

Wij zijn een ongebonden bemiddelaar. Dat wil zeggen, dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om te bemiddelen in de producten van een bepaalde aanbieder (verzekeraar). Nederland telt een groot aantal aanbieders op het gebied van financiële diensten. Wij selecteren periodiek voor u die aanbieders die naar ons oordeel de beste prijs / prestatieverhouding leveren.

Op uw verzoek verstrekken wij u graag een overzicht van de aanbieders die wij in ons advies betrekken. Voor schadeverzekeringen maken wij ook gebruik van de volmachten van het aan ons gelieerde volmachtbedrijf Haags Assuradeuren bedrijf. Dit bedrijf beschikt over volmachten van een aantal gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat deze verzekeraars de bevoegdheid hebben verleend om namens de verzekeraar, verzekeringen te accepteren en schaden af te wikkelen. Flexibel, korte lijnen en indien gewenst maatwerk. Bij gelijkwaardige producten geven wij daarom de voorkeur aan een product dat ondergebracht kan worden in de volmacht van Haags Assuradeuren bedrijf.